<acronym id="kqei6"><center id="kqei6"></center></acronym>
<acronym id="kqei6"><small id="kqei6"></small></acronym>
<acronym id="kqei6"><small id="kqei6"></small></acronym>
<acronym id="kqei6"><div id="kqei6"></div></acronym>
<rt id="kqei6"><optgroup id="kqei6"></optgroup></rt>
<sup id="kqei6"><center id="kqei6"></center></sup>
古詩文網
古詩大全 詩句 句子 說說 網名 作文

水調歌頭·明月幾時有 (144字)

宋代蘇軾

丙辰中秋,歡飲達旦,大醉,作此篇,兼懷子由。

明月幾時有?把酒問青天。

不知天上宮闕,今夕是何年。

我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。

起舞弄清影,何似在人間?(何似 一作:何時;又恐 一作:惟 / 唯恐)

轉朱閣,低綺戶,照無眠。

不應有恨,何事長向別時圓?人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。

但愿人長久,千里共嬋娟。

(長向 一作:偏向)

贊 48212
水調歌頭·明月幾時有賞析水調歌頭

譯文及注釋、翻譯

譯文

丙辰年(公元1076年)的中秋節,高高興興地喝酒直到天亮,喝了個大醉,寫下這首詞,同時也思念弟弟蘇轍。

明月從什么時候開始有的呢?我拿著酒杯遙問蒼天。

不知道天上的宮殿,今晚是哪一年。

我想憑借著風力回到天上去看一看,又擔心美玉砌成的樓宇,太高了我經受不住寒冷。

起身舞蹈玩賞著月光下自己清朗的影子,月宮哪里比得上在人間。

月兒轉過朱紅色的樓閣,低低地掛在窗戶上,照著沒有睡意的自己。

明月不應該對人們有什么怨恨吧,可又為什么總是在人們離別之時才圓呢?人有悲歡離合的變遷,月有陰晴圓缺的轉換,這事兒自古以來就很難周全。

希望人們可以長長久久地在一起,即使相隔千里也能一起欣賞這美好的月亮。

注釋

丙辰:指公元1076年(宋神宗熙寧九年)。

這一年蘇軾在密州(今山東省諸城市)任太守。

達旦:到天亮。

子由:蘇軾的弟弟蘇轍的字。

把酒:端起酒杯。

把,執、持。

天上宮闕(què):指月中宮殿。

闕,古代城墻后的石臺。

歸去:回去,這里指回到月宮里去。

瓊(qióng)樓玉宇:美玉砌成的樓宇,指想象中的仙宮。

不勝(shèng,舊時讀shēng):經受不住。

勝:承擔、承受。

弄清影:意思是月光下的身影也跟著做出各種舞姿。

弄:賞玩。

何似:何如,哪里比得上。

轉朱閣,低綺(qǐ)戶,照無眠:月兒移動,轉過了朱紅色的樓閣,低低地掛在雕花的窗戶上,照著沒有睡意的人(指詩人自己)。

朱閣:朱紅的華麗樓閣。

綺戶: 雕飾華麗的門窗。

不應有恨,何事長(cháng)向別時圓:(月兒)不該(對人們)有什么怨恨吧,為什么偏在人們分離時圓呢?何事:為什么。

此事:指人的“歡”“合” 和月的“晴”“圓”。

但:只。

千里共嬋(chán )娟(juān):只希望兩人年年平安﹐雖然相隔千里,也能一起欣賞這美好的月光。

共:一起欣賞。

嬋娟:指月亮。

水調歌頭·明月幾時有創作背景

這首詞是宋神宗熙寧九年(公元1076年)中秋節作者在密州時所作。

蘇軾曾經要求調任到離蘇轍較近的地方為官,熙寧七年(公元1074年)蘇軾被調到密州任職。

到密州后,這一愿望仍無法實現。

公元1076年的中秋,詞人面對一輪明月,心潮起伏,于是乘酒興正酣,揮筆寫下了這首名篇。

水調歌頭·明月幾時有蘇軾作者介紹(贊 4670)

蘇軾

蘇軾(1037-1101),北宋文學家、書畫家、美食家。

字子瞻,號東坡居士。

漢族,四川人,葬于潁昌(今河南省平頂山市郟縣)。

一生仕途坎坷,學識淵博,天資極高,詩文書畫皆精。

其文汪洋恣肆,明白暢達,與歐陽修并稱歐蘇,為“唐宋八大家”之一;詩清新豪健,善用夸張、比喻,藝術表現獨具風格,與黃庭堅并稱蘇黃;詞開豪放一派,對后世有巨大影響,與辛棄疾并稱蘇辛;書法擅長行書、楷書,能自創新意,用筆豐腴跌宕,有天真爛漫之趣,與黃庭堅、米芾、蔡襄并稱宋四家;畫學文同,論畫主張神似,提倡“士人畫”。

著有《蘇東坡全集》和《東坡樂府》等。

水調歌頭·明月幾時有-古詩文網    央广网·中央广播电视总台